First name và last name là gì Cách dùng của nó (2)

First name và last name là gì? Cách dùng của nó

Ngày nay, khi bạn truy cập vào website nước ngoài và muốn đăng kí tài khoản thì trước hết bạn phải khai báo thông tin vào các mục như: first name, last name hay middle name. Thao tác này đã làm cho không ít bạn lúng túng vì chưa biết cách phân biệt nghĩa của […]

Xem chi tiết